¿Li agradaria convetir la web del seu centre educatiu en una eina pedagògica?

Aquesta és la proposta que formaweb llença a als centres educatius que cursen secundaria i batxillerat. Ja és possible disposar d'una aplicació web de centre que, a la vegada, és una potent eina pedagògica. On els alumnes de secundaria i batxillerat prenen més protagonisme, donat que, son ells els que poden aportar els continguts a la web del seu centre educatiu. Sense necessitat de coneixements tècnics.

Què és la Plataforma Educativa Web?

És la primera aplicació web orientada a centres escolars que cursen secundaria i batxillerat. La plataforma educativa web permet que el seu centre educatiu disposi d'una web de centre desenvolupada amb fins pedagògics.

La plataforma educativa web ha estat desenvolupada per professionals de la pedagogia, l'educació i per experts en les noves tecnologies de la informació i la comunicació amb l'objetiu de realitzar una aplicació web de centre que respongui a tres objectius clars:

1. Desenvolupar una aplicació web per a centres de formació que sigui útil i amena als alumnes.

2. Dotar als professors d'instruments de suport a la seva activitat docent.

3. Facilitar l'apropament dels pares, a través de les noves tecnologies, a les activitats que es desenvolupen al centre i potenciar-ne la seva participació.

Per fi, la web de centre escolar és, a la vegada, una eina educativa!

Disposar d'una web de centre amb valor pedagògic.

A formaweb pensem que la web de centre ha de ser, sobretot, un instrument per a formar i ajudar a formar aprofitant totes les possibilitats que les noves tecnologies posen al nostre abast.

Partint d'aquesta idea, hem desenvolupat una aplicació web que cerca convertir la web de centre escolar en quelcom més que un conjunt de pàgines web amb informació del centre.

Formaweb concep la web de l'escola com recurs pedagògic que permet als alumnes posar en pràctica els coneixements adquirits a classe, donar suport a la tasca pedagògica dels mestres i potenciar la participació dels pares en les activitats que es duen a terme al centre.

On puc obtenir més informació?

 Mail de contacte: info@formaweb.net
 Mòbil: 605 31 89 30

 Imprimir pàgina      Enviar pàgina     Afegir a preferits