Els components web. La nova tecnologia modular web de formaweb.

Els components web és la tecnologia desenvolupada per formaweb.NET per a que la seva organització disposi d'una presencia professional a Internet. Son un conjunt aplicacions (mòduls funcionals) que s'executen sobre un navegador web. Aquests components han estat desenvolupats amb l'objetiu d'oferir solucions flexibles, fiables i econòmiques a totes aquelles organitzacions i professionals que desitgen generar valor afegit a través de la seva presencia a Internet.

Disposem de mes de 30 objectes web (components) parametritzables a les necessitats i look and feel (imatge de marca) de la seva empresa.

Quines avantatges té disposar d'una solució web amb aquest sistema?

 MÉS FLEXIBILITAT. Els Objectes web s'adapten perfectament a les necessitats i característiques de la seva empresa.

 MÉS FIABILITAT. Els Components web han estat desenvolupats per professionals de les tecnologies de la informació i han superat les proves de validació més exigents.

 MÉS COMODITAT. En el moment en que vosté ho necessiti pot incorporar nous components web que s'integraran a la seva solució web. Sense haver de reprogramar tot el web site de l'empresa, intranet o extranet.

 MÉS ECONOMIA. Per fi pot disposar d'una solució web profesional a un preu competitiu.

Característiques dels Components web

 Tots els Components web són compatibles amb les principals bases de dades del Mercat. Access, SQL-Server, MySQL, Oracle,...

 Integració del producte al Look and Feel (imatge de marca) de la seva empresa.

 Objecte 100 X 100 parametritzable a les necessitats de la seva organització.

 No requereix de cap tipus d'instal·lació als seus ordinadors ja que tot el sistema s'executa de forma remota des d'un servidor web de formaweb.

 L'únic sistema que permet que la seva aplicació web creixi al mateix ritme que creix la seva empresa.

Vol veure una demostració de les nostres solucions?

 Imprimir pàgina      Enviar pàgina     Afegir a preferits